הזכות שלך לסודיות רפואית

27 במרץ 2013 מאת: admin

לכל אדם שנמצא בטיפול אצל פסיכולוג או פסיכיאטר עומדת הזכות הבסיסית לשמירה על סודיות הטיפול. בואו להבין יותר על מהותה של הזכות לסודיות רפואית וכיצד מקפידים עליה הלכה למעשה…

"כול אשר אראה ואשמע בשעת הטיפול וגם שלא בטיפול באורח חיי האנשים ואשר אין להשמיע מחוץ לביתם, לא אגלה מזה מאומה, כי ידעתי שסוד מופלא הוא שאין להזכירו" מתוך שבועת היפוקרטס.

במשפט זה הלקוח למעשה משבועתו של היפוקרטס, נעוצה השבועה אותה נשבע כל רופא צעיר בטרם הוא מתחיל למלא את שליחותו.

השבועה קובעת נקודה חשובה בעקרונות הרפואה והמוסר: עיקרון הסודיות הרפואית. על פי עיקרון זה יש לשמור בסוד כול מידע רפואי הנמסר לרופא על הנבדק או ביחס אליו.

על הרופאים והמטפלים למיניהם מוטלת החובה החוקית והמוסרית לא לגלות את סודם של אלה הבוטחים בהם – המטופלים.

חיסיון זה מעוגן בשבועת היפוקרטס, בכללי האתיקה של ההסתדרות הרפואית, בחוק הגנת הפרטיות ובמסגרת חוק זכויות החולה.

בזכות חיסיון זה יכול כול מטופל למסור בביטחון ובאמונה מלא מידע כנה ואמיתי על עצמו ללא חשש שמא יעשה לו נזק בגין גילוי ידע שלעיתים עלול להיות מביך, מזיק ולא נעים.

לחיסיון זכאי כול אדם הפונה לקבלת טיפול רפואי, טיפול נפשי או פרה רפואי, ומכאן שהחובה לשמור על סודיות חלה על כל פסיכיאטר ופסיכולוג.

מדוע חשוב לשמור על סודיות רפואית?

מידע רפואי רגיש החשוף לעין כל עלול להשב נזק רב למטופל אם יגיע לידי הגורמים הלא נכונים. תתכן פגיעה בצנעת הפרט, פגיעה בעיסוק ובאורח חייו של המטופל.

ננסה רק להעלות בדעתנו את המקרים הבאים:

  • נערה דתייה בת 17 הנמצאת בהיריון בחודש השלישי ומעוניינת לבצע הפלה
  • נשא איידס המחפש עבודה הולמת
  • אדם הנוטל תרופות פסיכיאטריות ומתבייש בכך מאוד

נסו לחשוב מה היה קורה אילו מצבו הבריאותי של אחד מהנ"ל היה נודע לאנשים זרים במקום העבודה, במסגרת הלימודים, לבן משפחה ובכלל – לכל מי שלא אמור לדעת.

דילמות אתיות

גבר מנהל רומן עם צעירה, הצעירה מעוניינת לעזוב אותו בגלל שלדעתה הוא קנאי לה מידי, הגבר השבור פונה לקבלת טיפול פסיכולוגי.על סודיות רפואית

לפסיכולוג הוא חושף כי הוא קנה אקדח וכי הוא מתכנן להרוג את אהובתו לשעבר.

הפסיכולוג לא מדווח לרשויות וכעבור ימים ספורים מתבצע הרצח.

נכון שחוק זה נראה בעינינו פשוט והיגיוני למדי אך פעמים רבות אין זה כך.

פעמים אין מדובר רק בשמירה על פה סגור אלא בדילמה אתית עצומה המעמידה את המטפל בקונפליקט חמור: מה יעשה פסיכיאטר היודע שהמטופל שלו הוא פסיכופת מסוכן לציבור?

האם לרופא מותר להעיד בבית משפט על מצב רפואי של פציינט? מה לגבי נער בן 15 המכור לסמים ולהוריו אין מושג על כך?

מה לגבי מידע שהגיע למטפל על נטיות אובדניות של מטופל?

אי דיווח או חוסר שיתוף פעולה במקרים כגון אלה אינו מילוי חובה מוסרית אלא פשע כלפי הזולת והחברה באופן כללי.

אז מתי ניתן וצריך להפר את החובה?

כאשר המטופל מהווה סכנה לעצמו או לחברה מותר ומוטל על הרופא לחשוף את המקרה אך ורק לגורמים הרלוונטיים.

הפרת החיסיון בניגוד לחוק:

להפרת החיסיון הרפואי השלכות חמורות ביותר: במישור הפלילי עונשו ממאסר של חצי שנה עד 5 שנים, תלוי בחומרת הנזק ואם נעשה בזדון או בשוגג.

במישור האזרחי רשאי הפציינט לתבוע את המטפל גודל הפיצוי הכספי, שוב, יהיה תלוי בחומרת הנזק שנעשה ובכוונות הזדון של המטפל.

סודיות רפואית היא עניין מורכב, שנדון בפני בית המשפט בכמה וכמה הזדמנויות בעבר.

אם בחרת לקבל טיפול נפשי מסיבה כלשהי, חשוב לשוחח עם המטפל האישי שלך, לשאול ולקבל תשובות על כל שאלה הנוגעת לענייני סודיות רפואית בין מטפל למטופל.

קיראו בהרחבה על: פרנויה


הוספת תגובה

עליך להתחבר בכדי להוסיף תגובה.