CBT טיפול התנהגותי קוגניטיבי

27 בפברואר 2011 מאת: admin

טיפול התנהגותי קוגניטיבי, הקרוי באנגלית Cognitive Behavioral Therapy או CBT, הוא טיפול פסיכולוגי, המשלב בין עקרונות הלקוחים מהשיטה ההתנהגותית ומהשיטה הקוגניטיבית כאחד.

לפי התפישה השלטת בתחום הטיפול ההתנהגותי קוגניטיבי, כדי לחולל שינוי חיובי אצל המטופל יש לגרום לשינוי קוגניטיבי בתפישת עולמו ובמקביל גם לשינוי בדפוסי ההתנהגות השגרתיים שלו.

בהתאם לכך, דורשת שיטת הטיפול ההתנהגותית קוגניטיבית תהליך של למידה ושל תרגול המוביל לשינוי משמעותי, הן במישור הרגשי קוגניטיבי והן במישור הרגשי התנהגותי.
CBT טיפול קוגנטיבי התנהגותי
במסגרת טיפול ה-CBT שלא כמו במסגרת טיפול פסיכולוגי מסורתי, הטיפולים הנם לרוב קצרי טווח וכוללים שורה של משימות, אותן צריך המטופל לבצע מחוץ לשעות הטיפול כדי לקדם את השינוי המיוחל.

קיראו עוד על טיפול קצר מועד

טיפול פסיכולוגי ממוקד

הגישה הפסיכולוגית ההתנהגותית מושתתת על מודל ההתניה, לפיו מצבנו הנפשי והקוגניטיבי בהווה מושפע באופן ישיר מדפוסים שנרכשו במהלך השנים באמצעות התנהגות ותהליכי למידה שונים.

לפי הגישה הקוגניטיבית, מושפעת התנהגותנו באופן ישיר מתהליכים תודעתיים ומהפרשנות האישית שלנו למציאות.

במהלך השנים נמצא, כי השילוב בין שתי שיטות אלה הוא יעיל ביותר לטיפול במגוון רחב של הפרעות, כדוגמת: דיכאון, חרדה, דימוי עצמי נמוך וסוגי הפרעות נפשיות נוספות.

הטיפול ההתנהגותי קוגניטיבי הוא כאמור טיפול קצר יחסית, הכולל בין עשר לעשרים פגישות.

בפגישות אלה, הנערכות פעם או פעמיים בשבוע ונמשכות בין 60 ל-90 דקות, מתמקדים המטפל והמטופל לא בעברו של המטופל אלא בהווה ובעתיד, ועוסקים בבעיה מוגדרת במטרה להוביל לשינוי פסיכולוגי יעיל ומהיר.

לשיתוף הפעולה בין המטפל למטופל ישנה חשיבות מכרעת בהצלחת הטיפול, שכן המטופל מחויב לקחת אחריות על חייו ולבצע את המשימות שהוטלו עליו על מנת להתקדם.

טיפול התנהגותי (Behavioral Therapy)

הטיפול ההתנהגותי, שהפך לפופולארי מאוד בעיקר בשנות ה-60 של המאה ה-20, מבוסס על תיאוריות למידה שונות, שבבסיסן קיימת ההנחה שהפרעות נפשיות הן דפוסי התנהגות או הרגלים לא רצויים שנרכשו במהלך החיים.

מטרת הטיפול היא לשנות דפוסים אלה באמצעות יצירת חיזוקים והתניות חדשות, המובילות ליצירת דפוסי התנהגות חדשים ובריאים יותר וגם לשינוי רגשי חיובי.

טיפול קוגניטיבי (Cognitive Therapy)

הטיפול הקוגניטיבי, שגם הוא הפך לפופולארי בשנות ה-60 של המאה ה-20, מבוסס על תיאוריות לפיהן דפוסי החשיבה שלנו משפיעים באופן ישיר על ההתנהגות, כאשר מקורן של ההפרעות הרגשיות השונות הוא בדפוסים חשיבתיים לקויים.

טיפול זה מבוסס על זיהוי דפוס החשיבה הבעייתי והחלפתו בדפוס חשיבה מאוזן יותר באמצעות ניתוח שכלתני של הבעיות הפסיכולוגיות, הסקת מסקנות ושכנוע.

שיטת הטיפול ההתנהגותית קוגניטיבית או CBT

שיטת הטיפול ההתנהגותית קוגניטיבית כוללת מרכיבים מכל אחת מהשיטות, המובילים לשינויים רצויים ברמה ההתנהגותית והקוגניטיבית כאחד.

טיפול זה איננו אסוציאטיבי אלא מוגדר ומובנה מאוד. בנוסף לזיהוי ולאבחון הבעיות ברמה הקוגניטיבית, כולל הטיפול גם הגדרת מטרה מדויקת, ממנה נגזרות מטרות משנה שונות ומשימות התנהגותיות מחוללות שינוי.

מסיבה זו, דורש הטיפול ההתנהגותי קוגניטיבי, לא רק שיתוף פעולה מלא בין המטופל למטפל וביצוע כל המשימות והתרגולים, אלא גם כוח רצון רב ומוטיבציה מצד המטופל.

חיזרו לבקר אותנו ואל תהססו לפנות להגיב ולשאול! האתר המקיף לבריאות הנפש


מופיע בקטגוריות: בריאות הנפש, טיפול פסיכולוגי

תגובות

9 תגוובת על ”CBT טיפול התנהגותי קוגניטיבי“

הוספת תגובה

עליך להתחבר בכדי להוסיף תגובה.